Tietosuojaseloste

Vastuullisena turvatekniikka-alan toimijana huolehdimme henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä yksityisyyttäsi kunnioittaen. Tällä sivulla kerromme tarkemmin henkilötietojen käsittelystä yrityksessämme.

 

YLEISTÄ TIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Oculux Oy (”Oculux”, ”me”) on turvatekniikka-alan toimija, joka tuottaa kamera- ja kulunvalvonnan ratkaisuja asiakkailleen. Ylläpidämme ja hallinnoimme myös verkkosivustoa www.oculux.fi (”Verkkosivusto”).

Oculux kerää ja käsittelee toimintaansa liittyviä henkilötietoja, Verkkosivuston käyttäjien henkilötietoja sekä Oculuxin asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja. Kaikkiin edellä mainittuihin henkilöihin viitataan tässä Tietosuojaselosteessa termillä ”Käyttäjät”.

Tässä Tietosuojaselosteessa Verkkosivustoon sekä Oculux -brändin alla tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin viitataan yhteisesti termillä ”Palvelut”.

Pidätämme oikeuden tehdä jatkossa muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen, kun arvioimme sen tarpeelliseksi. Muutokset ja selvennykset tulevat voimaan heti, kun ne julkaistaan verkkosivustolla.

Huomaa, että tämä Tietosuojaseloste koskee vain tietojen käsittelyä, josta Oculux vastaa rekisterinpitäjänä.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Oculux Oy

Y-tunnus: 1635782-1

Postiosoite: Tuottajantie 48 A8, 60100 Seinäjoki

Tietosuoja-asioihin liittyvät yhteydenotot: info@oculux.fi

 

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT JA TIEDONLÄHTEET

Keräämme Käyttäjistä kahden tyyppisiä tietoja: i) käyttäjätietoja ja ii) teknisiä tietoja.

Oculux voi käsitellä seuraavia käyttäjätietoja:

-nimi ja yhteystiedot

-yritys ja toimenkuva

-laskutus- ja luottotiedot

-tarjouspyyntöön liittyvät tiedot

-yhteydenpito Oculuxin edustajan kanssa

-asiakaspalaute ja reklamaatiot

-Palveluiden käyttäjätiedot

-markkinointiviestinnän asetukset

Edellä mainittuja tietoja vastaanotetaan pääosin suoraan Käyttäjiltä tai heidän edustajiltaan. Edellä mainitun lisäksi keräämme käyttäjätietoja viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä, luottotietorekistereistä sekä muista luotettavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

Oculux voi kerätä ja käsitellä seuraavia Käyttäjiltä saatuja teknisiä tietoja:

-käyttäjien IP-osoitteet

-selaimen tyyppi ja versio

-käyttöjärjestelmä ja tietokonealusta

-verkkosivun kävijätiedot

Vaikka emme yleensä käytä teknisiä tietoja henkilöiden yksilöimiseen, henkilöt voidaan joskus tunnistaa joko itse tiedoista tai yhdistämällä tai linkittämällä tekniset tiedot käyttäjätietoihin. Tällaisissa tilanteissa myös tekniset tiedot voidaan katsoa sovellettavien lakien mukaan henkilötiedoiksi, ja käsittelemme yhdistettyjä tietoja henkilötietoina.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTEET

Palvelujen tarjoaminen ja kehittäminen:

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti Palvelujen tarjoamiseksi Käyttäjille sekä sopimustemme mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja myös liiketoiminnan ylläpitämiseen, kehittämiseen tai markkinointiin liittyvissä asiayhteyksissä

Juridiset velvoitteet:

Voimme käsitellä henkilötietoja lain mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Tämä käsittää lain tai viranomaispäätöksen perusteella meille kuuluvien velvoitteiden täyttämiseksi määrätyn tiedon keräämistä.

Asiakasviestintä ja markkinointi:

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteidemme ylläpitämiseksi. Käytämme henkilötietoja myös tarjoamiemme Palveluiden markkinointiin ja mainontaan esimerkiksi lähettämällä asiakaskirjeitä tai tiedotteita. Jos Käyttäjä ottaa meihin yhteyttä asiakaspalautteen tai huoltopyynnön muodossa, käytämme hänen antamiaan tietoja, jotta voimme vastata kysymyksiin ja ratkaista mahdolliset ongelmat.

Käsittelyn oikeusperusteet:

Käsittelemme henkilötietoja voidaksemme täyttää sopimusvelvoitteemme Käyttäjiä kohtaan. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutetun intressimme mukaan. Oikeutettu intressimme perustuu liiketoimintamme harjoittamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, Käyttäjien asiakaskokemuksen parantamiseen sekä Palveluidemme markkinointiin. Suostumukseen perustuva henkilötietojen käsittely on milloin tahansa peruutettavissa.

 

SIIRROT EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLISIIN MAIHIN

Oculux säilyttää Käyttäjien henkilötietoja ensisijaisesti Euroopan talousalueen sisällä. Meillä on kuitenkin palveluntarjoajia useissa maantieteellisissä sijainneissa. Näin ollen me ja palveluntarjoajamme voimme siirtää henkilötietoja Euroopan talousalueen tai Käyttäjän asuinpaikan ulkopuolisille lainkäyttöalueille tai käyttää niitä tällaisilla lainkäyttöalueilla.

Toteutamme tarvittavat toimet varmistaaksemme, että Käyttäjien henkilötiedot suojataan riittävällä tavalla lainkäyttöalueilla, joilla niitä käsitellään. Kun henkilötietoja siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolelle, varmistamme riittävän suojauksen palveluntarjoajien kanssa tehdyillä sopimuksilla, jotka perustuvat vakiosopimuslausekkeisiin, tai muilla asianmukaisilla suojaustoimilla, kuten tietosuojakehyksellä.

 

VASTAANOTTAJAT

Jaamme henkilötietoja vain Oculux -organisaation sisällä ja siinä määrin kuin on kohtuudella tarpeellista Palvelujemme tarjoamiseksi ja kehittämiseksi. Emme jaa henkilötietoja Oculux -organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muutoin kuin seuraavassa tapauksissa:

Oikeudelliset syyt:

Voimme jakaa henkilötietoja Oculux -organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, jos meillä on hyvässä uskossa syytä olettaa, että pääsy henkilötietoihin ja henkilötietojen käyttö ovat kohtuudella tarpeen: (i) sovellettavan lain, asetuksen ja/tai tuomioistuinpäätöksen noudattamiseksi, (ii) petosten tai tietoturvaan tai tekniikkaan liittyvien ongelmien tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi tai käsittelemiseksi muulla tavoin ja/tai (iii) Oculuxn, Käyttäjien tai kansalaisten intressien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi lain mukaisesti. Jos mahdollista, ilmoitamme Käyttäjille tällaisesta siirrosta ja käsittelystä.

Valtuutetut palveluntarjoajat:

Voimme jakaa henkilötietoja valtuutetuille palveluntarjoajillemme, jotka tarjoavat meille palveluja (mukaan lukien tietojen säilytys, myynti, markkinointi ja asiakastukipalvelut). Palveluntarjoajien kanssa tekemiimme sopimuksiin sisältyy palveluntarjoajien sitoumus rajoittaa henkilötietojen käyttöä sekä noudattaa vähintään yhtä tiukkaa tietosuoja- ja tietoturvatasoa kuin tässä Tietosuojakäytännössä on määritelty.

Muut pätevät syyt:

Jos Oculux on osallisena fuusiossa, yritysostossa tai omaisuuden myynnissä, voimme siirtää henkilötiedot asianomaiselle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tässä tapauksessa kuitenkin edelleen kaikkien henkilötietojen luottamuksellisuuden. Ilmoitamme kaikille asianomaisille Käyttäjille niin pian kuin on kohtuudella mahdollista, jos heidän henkilötietonsa siirretään tai niihin aletaan soveltaa muuta tietosuojaselostetta.

Nimenomainen suostumus:

Voimme jakaa henkilötietoja Oculux -organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä, jos Käyttäjä on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

 

SÄILYTYSAIKA

Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin on lain mukaan sallittua tai tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin. Säilytysaika riippuu tiedon luonteesta ja käsittelyn tarkoituksesta, jonka takia enimmäisaika voi vaihdella.

Kun henkilötietojen säilyttäminen ei ole enää tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten ne alun perin kerättiin, voimme jatkaa tietojen säilyttämistä vain niin kauan kuin tällainen käsittely on lain edellyttämää tai välttämätöntä laillisten velvoitteidemme tai oikeutettujen etujemme vuoksi (esim. reklamaatiot, kirjanpito, sisäinen raportointi ja suoramarkkinointi).

 

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

Oikeus päästä tietoihin:

Käyttäjillä on oikeus päästä omiin henkilötietoihinsa, joita Oculux käsittelee. Käyttäjä voi ottaa meihin yhteyttä käyttämällä edellä mainittua osoitetta, minkä jälkeen kerromme, mitä henkilötietoja olemme keränneet ja käsitelleet kyseisestä Käyttäjästä.

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen:

Jos käsittely perustuu Käyttäjän antamaan suostumukseen, Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttamisesta voi seurata Palvelujen käyttömahdollisuuksien rajoittuminen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen nojalla tapahtuneen käsittelyn laillisuuteen ennen suostumuksen peruuttamista.

Oikeus tietojen korjaamiseen:

Käyttäjällä on oikeus pyytää korjaamaan tai täydentämään kyseisestä Käyttäjästä tallentamamme henkilötiedot, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia. Käyttäjä voi pyytää päivittämään esimerkiksi yhteystietonsa tai muut henkilötietonsa ottamalla yhteyttä meihin.

Oikeus tietojen poistamiseen:

Käyttäjä voi pyytää meitä myös poistamaan omat henkilötietonsa järjestelmistämme. Noudatamme tällaista pyyntöä, ellei meillä ole pätevää syytä olla poistamatta tietoja. Tällainen pätevä syy voi perustua esimerkiksi sovellettavaan lainsäädäntöön.

Oikeus vastustamiseen:

Käyttäjillä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos näitä tietoja käytetään muihin kuin sellaisiin tarkoituksiin, jotka ovat välttämättömiä Palvelujen tarjoamiseksi Käyttäjälle tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Jos meillä ei ole pätevää syytä jatkaa tällaisten henkilötietojen käsittelyä, emme jatka niiden käsittelyä vastustuksen jälkeen.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen:

Käyttäjä voi pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi odotettaessa tietojen poisto- tai korjauspyynnön tai vastustuksen käsittelyä ja/tai jos meillä ei ole pätevää syytä käsitellä näitä tietoja. Tästä voi kuitenkin seurata Palvelujen käyttömahdollisuuksien rajoittuminen.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen:

Käyttäjällä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennetyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa ja siirtää nämä tiedot itse kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen:

Edellä mainittuja oikeuksia voi käyttää ottamalla meihin yhteyttä yllä mainittuun osoitteeseen. Pyynnön on sisällettävä seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta. Voimme pyytää tarvittaessa lisätietoja Käyttäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka ovat kohtuuttoman toistuvia, liiallisia tai ilmeisen perusteettomia.

 

SUORAMARKKINOINTI

Käyttäjällä on oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin tai markkinatutkimuksiin ottamalla meihin yhteyttä yllä mainittuun osoitteeseen tai käyttämällä mahdollisten suoramarkkinointiviestien yhteydessä olevaa tilauksen peruutusmahdollisuutta.

 

REKLAMAATION TEKEMINEN

Käyttäjä voi tehdä reklamaation paikalliselle tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle, jos Käyttäjä katsoo, että Oculux rikkoo sovellettavia tietosuojalakeja henkilötietojen käsittelyssä.

 

TIETOTURVA

Suojaamme keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot hallinnollisilla, organisatorisilla, teknisillä ja fyysisillä turvatoimilla. Näitä toimia ovat esimerkiksi salaus, palomuuri, turvalaitteistot ja käyttöoikeusjärjestelmät. Tietoturvan hallinnan tarkoituksena on säilyttää tietojen asiaankuuluva luottamuksellisuus-, koskemattomuus-, käytettävyys- ja kestävyystaso sekä mahdollisuus palauttaa tiedot. Testaamme Palvelujemme, järjestelmiemme ja muun omaisuutemme tietoturvahaavoittuvuudet säännöllisesti.

Jos turvatoimista huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti kielteinen vaikutus Käyttäjien tietosuojaan, ilmoitamme loukkauksesta mahdollisimman pian asianomaisille Käyttäjille ja muille asianosaisille sekä toimivaltaisille viranomaisille, jos sovellettavat tietosuojalait tätä edellyttävät.

Päivitetty 16.3.2023